Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017


Anh về nói chuyện trầu cau
Mẹ cha mình dặn chúng mình thương nhau
Đời người trăm nỗi bể dâu
Xin mình hãy nhớ nơi đâu bên bờ....