Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Bắp!Ngày Bắp chào đời
Dì không có mặt
Cất buồn đáy mắt
Niềm vui vỡ òa

Sáng nay nhạt nhòa
Cơn mưa cuối hạ
Thế mà thật lạ
Nắng vàng chiều nay

Mau lớn từng ngày
Bắp ơi khỏe mạnh
Bờ vai vững chắc
Vươn mình thật xa

Dì nay ở nhà
Nao nao...Bắp nhé...
Gửi vào lặng lẽ...
Tình yêu không lời...

_ 3h55 PM 3/8/2015_